כבודו (2017)

Dark, gripping and morally complex, Your Honor tells the story of Micah Alkoby, a respected judge who is on the cusp of a big promotion. After his troubled teenage son is involved in a hit-and-run, this all changes. The victim of this accident turns out to be a member of a notorious criminal family that runs its own system of justice. How many laws is Micah willing to break in order to shield his son?

Längd avsnitt: 36 min
Första sändning: 2017-04-08
Sista sändning: 2019-09-22
Land: Shlomo Moshiah, Ron Ninio

Betyg: 7/10 från 1 användare

Ditt betyg: