פאודה (2015)

A top Israeli agent comes out of retirement to hunt for a Palestinian militant he thought he'd killed, setting a chaotic chain of events into motion.

Längd avsnitt: 43 min
Första sändning: 2015-02-15
Sista sändning: 2022-09-28
Land: Avi Issacharoff, Lior Raz

Betyg: 9/10 från 1 användare

Ditt betyg:

themoviedb.org

Betyg:7.5 (116 röster)
Popularitet: 33.61