פאודה (2015)

A top Israeli agent comes out of retirement to hunt for a Palestinian militant he thought he'd killed, setting a chaotic chain of events into motion.

Längd avsnitt: 34 min
Första sändning: 2015-02-15
Sista sändning: 2018-03-18
Land: Avi Issacharoff, Lior Raz

Betyg: 9/10 från 1 användare

Ditt betyg:

themoviedb.org

Betyg:6.9 (33 röster)
Popularitet: 5.58